MrazuSTOP

MrazuSTOP – ochrana proti mrazom v ovocných sadoch a vinohradoch

(Náhrada veľkých parafínových sviečok)

  • Jednorázové zariadenie na ochranu proti mrazom v ovocných sadoch a vinohradoch.
  • Zatepľovacie - zadymovacie zariadenie na báze drevných peliet určené pre ochranu pred predjarnými a jarnými mrazmi v ovocných sadoch a vinohradoch.
  • Horením sa vytvára sálavá pyramída, ktorá infračerveným vyžarovaním zohrieva všetky povrchy na ktoré dopadne, t.j. predovšetkým konáriky a púčiky ovocných drevín alebo viniča.
  • Počas horenia vzniká primerané množstvo dymu, ktorý pomáha odrážať vzniknuté teplo späť k zemi.
  • Týmto zariadením dokážeme zvýšiť teplotu konárov a púčikov až o 7-9°C na vzdialenosť 2-3m od ohniska, o 5-6°C na vzdialenosť 5m a vo vzdialenosti 15m až o 2-3°C.
  • V porovnaní s parafínovými sviečkami sa jedná o niekoľkonásobne výkonnejšie zariadenie pri menšom počte zariadení na hektár sadu/ vinohradu a nižších nákladoch na zabránenie mrazom.
  • Žiadna potreba likvidácie odpadu a obalov, po dohorení ostane popol ako hnojivo.
  • Zariadenie je predmetom ochrany duševného vlastníctva priemyselným vzorom a patentovou prihláškou.

Copyright © 1992-2024 TS Motory, spol. s r.o.